Informacyjna o przetwarzaniu danych


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Głuchołaz, z siedzibą ul. Rynek 15
    48-340 Głuchołazy.

  2. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb organizacji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej KROPKA.

  3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach jest Pan Zdzisław Orzeł – dane kontaktowe; tel. 77 409-21-42, adres email oc@glucholazy.pl 

  4. Dane mogą być ujawniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie świadczonych dla Gminy Głuchołazy usług, w szczególności, serwisowi i dostawcom aplikacji i programów komputerowych, hostingodawcy, brokerowi ubezpieczeniowemu oraz ubezpieczycielowi.

  5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z wymogami archiwizacji dokumentów w jednostkach samorządu terytorialnego na potrzeby organizacji Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej KROPKA.

  6. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  7. W przypadku wyrażonej zgody osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie przy czym wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8. Informujemy także, że podanie danych jest dobrowolne.

KROPKA 2019

GÓRY, LUDZIE, MUZYKA...

19-21.07.2019

BĄDŹ Z NAMI W GŁUCHOŁAZACH!

 

Zapraszają:

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

© 2015 by Kropka - MFPT Głuchołazy